Title
Gå til indhold

Bregninge grusgrav

Grusgrave skal efter endt  gravning reetableres som naturområder, der skal ligge en efterbehandlingsplan.
I kommunens vejledningen hedder det:
"I Bjergsted Graveområde er det kommunens intention at fåskabt en sammenhæng – både mht. stiforbindelser samt somspredningskorridor for flora og fauna - mellem de enkelte efterbehandledegrusgrave i området. Derfor vil der ofte i efterbehandlingsplanen blive stillet forslag og/eller krav om etableringaf stier, lavvandede "paddehuller", flade skrænter eller helt rå stejle skrænter med geologiske profiler, som også vil kunne være et godt ynglested for digesvaler og måske vandstær."
I øjeblikket er kun en enkelt tidligere grusgrav fuldt efterbehandlet.
En anden, nemlig den der lægger grund til Amfiteateret "
Amfi Vestsjælland" er delvis renoveret.
På Amfi Vestsjællands hjemmeside, kan der læses mere om området.
Grusgraven , der er beskrevet  her på siden, er privatejet, men derer en trampesti langs en del af søen, hvor man kan færdes.
Kort over området findes
her (åbner i ny side)

Herover: Lille Præstekrave i Bregninge grusgrav. Lille Præstekrave yngler bl.a. ved søbredder med småsten og grus.

Herunder: Insektlivet nyder godt af den nye natur, her Blodplet - en sommerfugl der hører til Bjørnespinderfamilien.

Herover:  Genskabt natur i tidligere grusgrav.


Herunder: Almindelig Vandnymfe i parring, det er hannen øverst.

Herover: Stor Bredpande.Herunder: En Blishøne bagerst samt en han og hun Troldand.

Herover: Unge af halemejser, der ynger i området.

Herunder: Strandskaden, holder på trods af sit navn også til inde i landet. Den sætter sit eget præg på naturen med sit gennemtrængende "biik" under flugten.

Al tekst og alle billeder på Kalundborgnatur.dk er dækket af copyright og må kun anvendes efter skriftlig tilladelse.
Tilbage til indhold