Title
Gå til indhold

Mareskoven

Eskebjerg Vesterlyng

Mareskoven er en stævningsskov af elm og hassel. At stævne var i ældre tid en måde at skaffe sig lange lige skud til at lave hegn af.
Mellem de stævnede træer er der en række vandhuller og område er i områder ret sumpet.
I foråret præger især masser af Tyndakset Gøgeurt skovbunden.

Orkideen Tyndakset Gøgeurt præger skovbunden i Mareskoven i foråret og forsommeren.
Guldsmedene trives i vandhullerne i og omkring Mareskoven.

Al tekst og alle billeder på Kalundborgnatur.dk er dækket af copyright og må kun anvendes efter skriftlig tilladelse.
Tilbage til indhold