Title
Gå til indhold

Naturen lige nu


Herunder:Gråstrubet Lappedykker med unger på ryggen.


Herunder: Et insekthotel kan man bygge selv, eller anskaffe for ganske få kroner.  Jeg købte en stak sidste år og har placeret dem forskellige steder, hvor  de er beskyttet mod regn. Efter ganske kort tid kom der ”låg” på nogle  af de for-borede huller, et insekt havde lagt æg og forseglet hullet. Det er en  hulbi, der tilhører familien af bugsamlerbier. Et  lille smukt insekt på ca. 7 – 8 mm., der  som mange andre bier er med til at bestøve de planter, vi alle er  afhængige af. Hulbien arbejder her med at lukke hullet ind til det  lagte æg .


Herover: Bjergsted Bakker

Herunder: Nekselø, læs mere om Nekselø her

Forskoven på Asnæs
En tur i Forskoven på Asnæs en lidt trist decemberdag gav nogle spændende svampefund. Svampe på denne tid af året vokser oftest på dødt træ. Poresvampene er en gruppe svampe der altid vokser på træ, og kan danne nogle meget store svampelegemer, det synlig af svampen. Bedst kendt er vel ”tøndersvampen” ofte kaldet ”fyrsvamp”. En anden poresvamp er ”skinnende lakporesvamp”, der ses på billederne herunder, det er en ret sjælden svamp, der findes over hele landet, men få i antal.


Helles Klint er måske det flotteste skræntparti på Røsnæs. Skrænterne er 20 – 25 m. høje og meget stejle med dramatiske linjer. På skrænterne vokser over 100 forskellige plantearter, mange sjældne. Man kan bl.a. finde ager-kohvede og hvid okseøje, kegle limurt og blodrød storkenæb. I skrænterne yngler digesvaler.


En lille film om  nogle vadefugle der finder føde i nogle lavvandede områder ved Havnsø.


Hallenslev Å ved Ågerup nord for Gørlev.


Hugorm.
S
om det ses på billederne har hugorme et meget varieret udseende. Lige fra lyse brune til helt sorte. Hannen er ofte grålig med en markant sort zigzagstribe. Hunnen er hyppigt brun eller rødlig med mørkebrune tegninger. Der kan dog også findes ensfarvede sorte eller brune hugorme. Længden på kønsmodne dyr kan være op til godt en meter, og hunnen er gennemgående større end hannen.Føden består typisk af firben og mus, men de kan også tage fugleunger.


Rådyr ved Store Fuglede, januar 2016, dyrene er i god foderstand takket være den milde vinter.


Egern i Kystskoven i Kalundborg.


Grågæs ved Tissø


Maj-Gøgeurt på Ørnebjerg ved Buerup.

Herover: Bombylius major - fluen med dette fantatiske latinske navn hedder på dansk: "Stor humleflue". Humlefluer er solskinselskere og træffes ofte på tørre steder. Disse to er fotograferet på Helles Klint på Røsnæs. Der er kendt 17 arter af Humlefluer i Danmark, de lever af nektar. Humlefluerne har som larver en speciel levevis, idet de snylter i larver af andre insekter, hyppigst bier, eller sommerfuglelarver.

Herover til venstre: Den 7-plettede mariehøne kommer frem på solvarme steder her i begyndelsen af april.
Herover til højre: Gulspurvens ensformige sang:"En-to-tre-fir'-fem,seks, syyyyv" høres ofte, før man ser fuglen.
Herunder: Rådyr på en mark ved Bjergsted Bakker.

Herover: En flok viber har slået sig ned på markerne ved Birkendegård.

Herunder: Japansk Hestehov

Rød Hestehov i folkemunde kendt som skræpper står og blomstrer frodigt mange steder. Det er en frodig urt, der med sine tidlige røde blomstrer, giver føde til insekter tidlig på foråret. Senere kommer de store blade, der er kendt under navnet Skræpper.
Der findes andre i Hestehovfamilien i Danmark, de er dog ret sjældne i Danmark. Det er Hvid Hestehov, der er kan ses i skovene omkring Kattrup, hvor billederne her er fra. Og det er Japansk Hestehov, der er en sjælden naturaliseret plante i Danmark. Dvs. at den er indført som haveplante, men nogle steder har spredt sig til naturen. Den Japanske hestehov er funder i grøften ved Hejreskov øst for Øresø Mølle.

Herover: Hvid Hestehov
Herunder: Rød hestehov med humlebi

Herover: Stære i sneen januar 2014 - på engene mellem Snevris Skoven og Saltbæk Vig

Herover: Svartbag i den første sne i januar 2014.
Herunder: Sjaggerne er kommet trækkende fra Sverige. En flok på omkring 50 fugle
"huserede" i begyndelsen af januar omkring Værslevstien, nord for Jerslev.

Herover: Hvinænder 110 - 120 i en flok ud for Gisseløre en tåget decemberlørdag.
Herunder: En flok Ederfugle i det oprørte hav dagen efter decemberstormen 2013

Indsøer ved Kirke Helsinge Strand - Storebælt.


Herunder: To svampe fundet på Eskebjerg Vesterlyng, til venstre Jordtunge, til højre Lerfarvet Køllesvamp.

Lerfarvet Køllesvamp fundet på Eskebjerg Vesterlyng.
Jordtunge fundet på Eskebjerg Vesterlyng.

Ovenover og nedenunder: Asnæs ved Østrup Sønderstrand, Jammerland bugt i oprør i slutningen af oktober.

Herunder: Efterårsskoven en sen eftermiddag

Herover: Almindelig ryle - Tissø
Herunder: Brombær fra Asnæs

Herunder: Blodrød hedelibel fotograferet på Asnæs.

Hvepseedderkop - Vollerupskov.

Røsnæs i vinterdragt.

Tissø ved Fugledegård på den vestlige bred.  Februar måned.

Al tekst og alle billeder på Kalundborgnatur.dk er dækket af copyright og må kun anvendes efter skriftlig tilladelse.
Tilbage til indhold