KalundborgNatur

Gå til indhold

Hoved menu

Bregninge grusgrav

Grusgrave skal efter endt  gravning reetableres som naturområder, der skal ligge en efterbehandlingsplan.
I kommunens vejledningen hedder det:
"I Bjergsted Graveområde er det kommunens intention at fåskabt en sammenhæng – både mht. stiforbindelser samt somspredningskorridor for flora og fauna - mellem de enkelte efterbehandledegrusgrave i området. Derfor vil der ofte i efterbehandlingsplanen blive stillet forslag og/eller krav om etableringaf stier, lavvandede "paddehuller", flade skrænter eller helt rå stejle skrænter med geologiske profiler, som også vil kunne være et godt ynglested for digesvaler og måske vandstær."
I øjeblikket er kun en enkelt tidligere grusgrav fuldt efterbehandlet.
En anden, nemlig den der lægger grund til Amfiteateret "
Amfi Vestsjælland" er delvis renoveret.
På Amfi Vestsjællands hjemmeside, kan der læses mere om området.
Grusgraven , der er beskrevet  her på siden, er privatejet.
Kort over området findes
her (åbner i ny side)

Genskabt naturområde - Bregning
Tidligere grusgrav genskabt som naturområde ved Bregninge
Lille Præstekrave yngler formodentlig i den tidligere grusgrav
Genskabt natur i tidligere grusgrav

Herover: Lille Præstekrave i Bregninge grusgrav. Lille Præstekrave yngler bl.a. ved søbredder med småsten og grus.

Herunder: Insektlivet nyder godt af den nye natur, her Blodplet - en sommerfugl der hører til Bjørnespinderfamilien.

Herover:  Genskabt natur i tidligere grusgrav.


Herunder: Almindelig Vandnymfe i parring, det er hannen øverst.

Blodplet
Almindelig Vandnymfe
Stor Bredpande
Unge af Halemejse

Herover: Stor Bredpande.Herunder: En Blishøne bagerst samt en han og hun Troldand.

Herover: Unge af halemejser, der ynger i området.

Herunder: Strandskaden, holder på trods af sit navn også til inde i landet. Den sætter sit eget præg på naturen med sit gennemtrængende "biik" under flugten.

En Blishøne bagerst samt en han og hun Troldand
Strandskade
Vibe
Blåmejse fodrer unge
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu