KalundborgNatur

Gå til indhold

Hoved menu

Halleby Å

Åerne
Halleby Å ved Hejrebjerg skov

Ovenover: Åen i Hejrebjerg skov tæt på Øresø Mølle.
Nedenunder: Vandstær overvintrer ved Øresø Mølle

Vandstær overvintrer ved Øresø Mølle
Hallebyåen tæt på Tissø

Ovenover: Åen ved Tissø minder mere om en afvandingkanal end en å.


Nedenunder: Hallebyåens udløb i Tissø.

Åens udløb i Tissø
Halleby Å ved Bakkendrup

Efter Hejrebjerg Skov ved Øresø Mølle ændrer Åmose Å navn til Halleby Å. Øvre Hallebyå, som åen også kaldes her, er her vandrig og flyder specielt i vinterhalvåret godt til. Åen løber videre gennem Lille Åmose og bliver her mere en afvandingskanal end den slyngede å, den engang var. Ved Halleby bro i det nordøstlige hjørne af Tissø løber åen ud i Tissø.
Fra den vestlige bred af Tissø flyder Hallebyåen eller nedre Halleby Å som delen også kaldes videre gennem et fladt landskab, der står i kontrast til det bakkede landskab på den modsatte side af Tissø.
Åen har to udløb i Storebælt henholdsvis Sukkerkanalen, der er en gravet kanal, og den naturlige, der løber ud gennem Flasken, et næsten deltaagtigt vådområde nord for Reersø. Flasken er flot naturområde med stor fuglerigdom. Ænder, gæs og vadefugle er repræsenteret med en stor antal arter, men også mange rovfugle ses, Flasken, og de omkringliggende strand- og engarealer blev fredet i 1979. I visse dele af "Flasken" er der adgang forbudt. Området er sårbar natur og det er vigtig at respektere skiltningen.
Åen har opgang af havørred og der er fanget store fisk i åen, endvidere er der gedde, ål, aborre, rimte og på visse stræk bækørred. Ind i mellem fanges skrubber i Tissø, så der må  også værre skrubber i åen, der vandrer op fra Storebælt. Lystfiskeri kan lade sig  gøre ved at blive medlem af en af egnens fiskeklubber.

Sejladsen er reguleret:
Øvre Halleby Å – Sejlads kun tilladt fra 15. april til 1. oktober fra kl. 7 – 19. I juni og juli dog til kl. 21.
Nedre Halleby Å – Sejlads kun tilladt fra 15. april til 1. oktober fra kl. 7 – 19.
Fra ca. 400 m nedstrøms Ornum Bro ved "Fællesfolden" til udløbet kun fra 15. juli til 1. oktober.
Herunder: Blåbåndet Pragtvandnymfe, han og hun, ved Ågerup nær Gørlev.

Halleby Å hvor Værslevstien krydser åen.

Ovenover: Åen krydses af Værslevstien, en nedlagt jernbane, der er lavet til sti. Her den gamle jernbanebro.Nedenunder: Parti af åen ligeledes ved Værslevstien.

Halleby Å ved Værslevstien
Hvinænder i åen ved Ågerup nær Gørlev

Ovenover: Hvinænder i åen ved Ågerrup nær Gørlev.
Nedenunder: åen løber gennem Flasken ved Reersø.

Halleby Å - Flasken
Hallebyåens udløb i Storebælt gennem Flasken nord for Reersø

Herover og under:
Halleby Å ved Bakkerup lige vest for udløbet fra Tissø.

Halleby Å ved Bakkerup
Blåbåndet Pragtvandnymfe, han,  ved Ågerup
Blåbåndet Pragtvandnymfe, han,  ved Ågerup

Åens udløb i Storebælt foregår henholdsvis gennem Flasken, et  deltalignende område nord for Reersø -Og nederst: Sukkerkanalen.

Sukkerkanalen - Hallebyåens ene udløb i Storebælt
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu