KalundborgNatur

Gå til indhold

Hoved menu

Naturen lige nu
Herunder: Karteboller
på Reersø.
Herunder: Vandstæren ved Ørresø Mølle, en fast vintergæst - formodentlig fra Sverige.

Karteboller på Reersø.
Vandstæren ved Ørresø Mølle.
Bjergsted Bakker
Bjergsted Bakker


Herover: Bjergsted Bakker

Herunder: Nekselø, læs mere om Nekselø her

Nekselø
Nekselø

Forskoven på Asnæs
En tur i Forskoven på Asnæs en lidt trist decemberdag gav nogle spændende svampefund. Svampe på denne tid af året vokser oftest på dødt træ. Poresvampene er en gruppe svampe der altid vokser på træ, og kan danne nogle meget store svampelegemer, det synlig af svampen. Bedst kendt er vel ”tøndersvampen” ofte kaldet ”fyrsvamp”. En anden poresvamp er ”skinnende lakporesvamp”, der ses på billederne herunder, det er en ret sjælden svamp, der findes over hele landet, men få i antal.

skinnende lakporesvamp
skinnende lakporesvamp


Helles Klint er måske det flotteste skræntparti på Røsnæs. Skrænterne er 20 – 25 m. høje og meget stejle med dramatiske linjer. På skrænterne vokser over 100 forskellige plantearter, mange sjældne. Man kan bl.a. finde ager-kohvede og hvid okseøje, kegle limurt og blodrød storkenæb. I skrænterne yngler digesvaler.


Helles Klint på Røsnæs.

En lille film om  nogle vadefugle der finder føde i nogle lavvandede områder ved Havnsø.


Hallenslev Å ved Ågerup nord for Gørlev.

Hallenslev Å ved Ågerup
Hallenslev Å ved Ågerup


Hugorm.
S
om det ses på billederne har hugorme et meget varieret udseende. Lige fra lyse brune til helt sorte. Hannen er ofte grålig med en markant sort zigzagstribe. Hunnen er hyppigt brun eller rødlig med mørkebrune tegninger. Der kan dog også findes ensfarvede sorte eller brune hugorme. Længden på kønsmodne dyr kan være op til godt en meter, og hunnen er gennemgående større end hannen.Føden består typisk af firben og mus, men de kan også tage fugleunger.

Sort hugorm fra Røsnæs.
Hugorm fra Røsnæs.
Hugorm fra Røsnæs.
Rådyr ved Store Fuglede


Rådyr ved Store Fuglede, januar 2016, dyrene er i god foderstand takket være den milde vinter.


Egern i Kystskoven i Kalundborg.

Egern i Kystskoven i Kalundborg
Grågæs ved Tissø


Grågæs ved Tissø


Maj-Gøgeurt på Ørnebjerg ved Buerup.

Maj-Gøgeurt på Ørnebjerg ved Buerup.
Bombylius major - fluen med dette fantatiske latinske navn hedder på dansk: "Stor humleflue".
Bombylius major - fluen med dette fantatiske latinske navn hedder på dansk: "Stor humleflue".

Herover: Bombylius major - fluen med dette fantatiske latinske navn hedder på dansk: "Stor humleflue". Humlefluer er solskinselskere og træffes ofte på tørre steder. Disse to er fotograferet på Helles Klint på Røsnæs. Der er kendt 17 arter af Humlefluer i Danmark, de lever af nektar. Humlefluerne har som larver en speciel levevis, idet de snylter i larver af andre insekter, hyppigst bier, eller sommerfuglelarver.

Den 7-plettede mariehøne kommer frem på solvarme steder her i begyndelsen af april
Gulspurven

Herover til venstre: Den 7-plettede mariehøne kommer frem på solvarme steder her i begyndelsen af april.
Herover til højre: Gulspurvens ensformige sang:"En-to-tre-fir'-fem,seks, syyyyv" høres ofte, før man ser fuglen.
Herunder: Rådyr på en mark ved Bjergsted Bakker.

Rådyr på en mark ved Bjergsted Bakker
En flok viber har slået sig ned på markerne ved Birkendegård.

Herover: En flok viber har slået sig ned på markerne ved Birkendegård.

Herunder: Japansk Hestehov

Japansk Hestehov - der er en sjælden naturaliseret plante i Danmark
Japansk Hestehov - der er en sjælden naturaliseret plante i Danmark

Rød Hestehov i folkemunde kendt som skræpper står og blomstrer frodigt mange steder. Det er en frodig urt, der med sine tidlige røde blomstrer, giver føde til insekter tidlig på foråret. Senere kommer de store blade, der er kendt under navnet Skræpper.
Der findes andre i Hestehovfamilien i Danmark, de er dog ret sjældne i Danmark. Det er Hvid Hestehov, der er kan ses i skovene omkring Kattrup, hvor billederne her er fra. Og det er Japansk Hestehov, der er en sjælden naturaliseret plante i Danmark. Dvs. at den er indført som haveplante, men nogle steder har spredt sig til naturen. Den Japanske hestehov er funder i grøften ved Hejreskov øst for Øresø Mølle.

Hvid Hestehov er en ret sjælden plante i Danmark, de kan ses i skovene omkring Kattrup

Herover: Hvid Hestehov
Herunder: Rød hestehov med humlebi

Rød Hestehov i folkemunde kendt som skræpper står og blomstrer frodigt mange steder. Det er en frodig urt, der med sine tidlige røde blomstrer, giver føde til insekter tidlig på foråret.
Stære på engene mellem Snevris Skoven og Saltbæk Vig

Herover: Stære i sneen januar 2014 - på engene mellem Snevris Skoven og Saltbæk Vig

Svartbag i den første sne i 2014

Herover: Svartbag i den første sne i januar 2014.
Herunder: Sjaggerne er kommet trækkende fra Sverige. En flok på omkring 50 fugle
"huserede" i begyndelsen af januar omkring Værslevstien, nord for Jerslev.

Sjaggere
Hvinænder 110 - 120 i en flok ud for Gisseløre en tåget decemberlørdag.

Herover: Hvinænder 110 - 120 i en flok ud for Gisseløre en tåget decemberlørdag.
Herunder: En flok Ederfugle i det oprørte hav dagen efter decemberstormen 2013

En flok Ederfugle i det oprørte hav dagen efter decemberstormen 2013
Indsø ved Kirke Helsinge Strand - Storebælt

Indsøer ved Kirke Helsinge Strand - Storebælt.

Indsøer ved Kirke Helsinge Strand.


Herunder: To svampe fundet på Eskebjerg Vesterlyng, til venstre Jordtunge, til højre Lerfarvet Køllesvamp.

Jordtunge fundet på Eskebjerg Vesterlyng.
Lerfarvet Køllesvamp fundet på Eskebjerg Vesterlyng.
Asnæs ved Østrup Sønderstrand, Jammerland bugt i oprør.

Ovenover og nedenunder: Asnæs ved Østrup Sønderstrand, Jammerland bugt i oprør i slutningen af oktober.

Asnæs ved Østrup Sønderstrand, Jammerland bugt i oprør.

Herunder: Efterårsskoven en sen eftermiddag

Efterårsskoven en sen eftermiddag
Almindelig ryle - Tissø

Herover: Almindelig ryle - Tissø
Herunder: Brombær fra Asnæs

Brombær fra Asnæs

Herunder: Blodrød hedelibel fotograferet på Asnæs.

Blodrød hedelibel- Asnæs
Hvepseedderkop - Vollerupskov.

Røsnæs i vinterdragt.

Røsnæsspidsen
Kalundborg Fjord i vinterlys
Vindekilde Røsnæs

Tissø ved Fugledegård på den vestlige bred.  Februar måned.

Tissø ved Fugledegård på den vestlige bred
Tissø ved Fugledegård på den vestlige bred
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu