KalundborgNatur

Gå til indhold

Hoved menu

Storebæltskysten

Storebæltskysten fra Drøsselbjerg Lyng til Kalundborg Fjord.

Den sjællandske vestkyst, storebæltskysten, giver mulighed for at opleve naturens vildskab. I storme viser Storbælt tænder og sender nogle år store vandmængder ind over lavtliggende områder som Reersø. Stejle skrænter præger kyslinien, men også fine sandstrande er at finde på strækningen.
Sandstrandene er med til at gøre kysten fra Drøsselbjerg Lyng over Reersø til Svallerup Strand til et populært sommerhusområde.
Naturmæssigt udgør skrænterne og strandengene bag de hvide badestrande, de naturmæsigt mest spændende områder.
Kyststrækningen kan ses på kort her

Storebæltskysten på halvøen Asnæs

Skrænterne er tørre og kalkholdig, det skaber et klima, der giver grobund for den helt specielle storebælsflora som omfatter arter som  Vild Asparges, Hjorterod, Ager-kohvede, Dansk Astragel, Soløje-alant, og på Asnæs's sydlige skråninger endda den meget sjældne Trekløft-alant, med flere. Alle planter som stort set kun  er hjemmehørende i Danmark langs storebæltskysten, arter der egentlig har deres hovedudbredelse på sydøsteuropæiske stepper.

Dansk Astragel en storebæltsart - planten er ret sjælden i Danmark
Skræntparti fra Asnæs med Trekløft-alant, en sjælden art i Danmark.
Agerkohvede en Storebæltsart

Herover: Dansk Astragel en storebæltsart - planten er ret sjælden i Danmark, planten hører til ærteblomstfamilien.


Herunder: Mullerup Klint syd for Mullerup Havn, et yndet mål for lystfiskere.

Herover: Skræntparti fra Asnæs med Trekløft-alant, en sjælden art i Danmark. Se nærbillede af planten længere nede på siden.Herunder: Udsigt mod Storebæltsbroen fra den sydligste kyststrækning i kommunen ved Drøsselbjerg lyng. Kommunegrænsen mod slagelse går gennem sommerhusområdet ved Drøsselbjerg Lyng.

Herover: Agerkohvede en Storebæltsart. Agerkohvede er en enårig plante, hvor frøene spredes ved hjælp af myrer. De enkelte frø er forsynet med et olieholdig vedhæng, som er atraktivt for myrer, der slæber afsted med frøene. Spredeningen af planterne foregår derfor langsomt

Herunde: Sandstrand ved Kirke Helsinge strand. Sandstrandene gør sommerhus området til et oplagt feriemål.

Mullerup Klint syd for Mullerup Havn
Udsigt mod Storebæltsbroen fra den sydligste kyststrækning i kommunen ved Drøsselbjerg lyng
Kirke Helsinge strand med Mullerup Havn i baggrunden
Hjorterod er en to - flerårrig skærmblomst. Den er sjælden og findes stort set kun i Storbæltsområdet.
Trekløft-alant er flerårig og 50 - 100 cm høj urt. De lysegule randkroner er trekløvede - derfor plantens navn.
Soløje-alant med seksplettet køllesværmer

Herover: Hjorterod er en to - flerårrig skærmblomst. Den er sjælden og findes stort set kun i Storbæltsområdet.


Herunder: Digesvalerne yngler i stort tal i skrænter langs Storebælt. Det er en lille svale, ca. 12 cm. med en mat brun overside og en hvid underside, kun afbrudt af et tydeligt brunt brystbånd. Digesvalen er den mindste svale vi har i landet.

Herover: Trekløft-alant er flerårig og 50 - 100 cm høj urt. De lysegule randkroner er trekløvede - derfor plantens navn.
Planten er meget sjælden i Danmark, men findes dog i pænt tal på sydsiden af Asnæs. Trekløft-alant vokser  på kratklædte strandskrænter.


Herunder: Digesavlerne er meget talrige, og yngler i huler de graver ud i skrænterne.

Herover: Soløje-alant med seksplettet køllesværmer. Planten er knyttet til strandengene.


Herunder: Tidselsommerfugl på Almindelig Merian

Digesvalerne yngler i stort tal i skrænter langs Storebælt.
Digesavlerne er meget talrige, og yngler i huler de graver ud i skrænterne.
Tidselsommerfugl på Almindelig Merian
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu